Budgetbeheer

Budgetbeheer is het op vrijwillige basis laten beheren van uw financiën. Ik kijk dan samen met u naar uw inkomsten en uitgaven en help u om weer grip te krijgen op de geldstromen.

Zo neem ik uw zorgen weg en ik leer u om uw inkomen weer in balans te brengen met uw uitgaven en kijk samen met u naar wettelijke voorzieningen zoals toeslagen en indien nodig vragen we die samen aan.

Als we samen voor overzicht hebben gezorgd is het zaak om dit overzicht te houden. De basis ervan ligt in het voeren van een goede administratie. Ik gebruik hiervoor een speciaal programma. Dit programma is speciaal ontwikkeld zodat iedereen daarmee om kan gaan zodat we stap voor stap uw budget weer in balans brengen.

Als u meer wil weten over de mogelijkheden van budgetbeheer kunt u onderstaand formulier invullen.