Wie betaalt de bewindvoerder?

Er zijn twee soorten beschermingsbewindvoerders; (1) de niet-professionele bewindvoerder en (2) de professionele bewindvoerder. Ik hoor tot de laatste groep.

Als professioneel bewindvoerder ben ik verplicht om mij jaarlijks bij te scholen door de zogenaamde permanente educatie. Daardoor ben ik steeds op de hoogte van alle wetten en regels die er zijn. Ik kan dit doen omdat ik, net als alle andere professionele bewindvoerder, voor mijn werkzaamheden een vergoeding krijg.

De cliënt moet zelf de bewindvoerder betalen. De vergoeding die een bewindvoerder krijgt worden door de rechtbank vastgesteld. Iedere bewindvoerder krijgt hetzelfde betaalt. Dat is belangrijk zodat een cliënt zich nooit hoeft af te vragen of hij/zij bij een andere bewindvoerder goedkoper uit zal zijn, en dus kan kiezen voor een bewindvoerder waar hij / zij een klik mee heeft en vertrouwen in heeft..

Gelukkig kunnen cliënten met een kleine beurs voor de kosten van de bewindvoerder bijzondere bijstand aanvragen. Als bewindvoerder kan ik uitzoeken (uitrekenen) of iemand recht heeft op bijzondere bijstand en als dat het geval is vraag ik de bijzondere bijstand dan ook aan.